Z doświadczeń w pracy zawodowej wiem, że nie jest to zawsze takie jasne i oczywiste. Osoby potrzebujące pomocy nie wiedzą do kogo się udać, kto czym się zajmuje. Bo choć wszyscy ci specjaliści maja na celu opiekę i pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, to zakres ich działania i stosowane metody są różne.

Na czym polegają różnice?

Psychiatra to lekarz. Ukończył studia medyczne a następnie specjalizacje w dziedzinie psychiatrii. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Jako jedyny stosuje farmakoterapię, czyli przepisuje leki, a także wydaje zwolnienia lub kieruje na leczenie szpitalne jeśli wystąpi taka konieczność. Udziela wsparcia, edukuje a także jeśli ukończył dodatkowe przeszkolenie może prowadzić psychoterapię.

Psychoterapeuta jest magistrem studiów humanistycznych takich jak psychologia, resocjalizacja, medycyna który dodatkowo ukończył kilkuletnie szkolenie z zakresu psychoterapii.

On także pomaga w leczeniu zaburzeń, radzeniu sobie z trudnościami, kryzysowymi sytuacjami ale robi to w inny sposób. Celem terapii jest zwiększenie samoświadomości, wprowadzenie zmian w dotychczasowym zachowaniu, myśleniu, emocjach poprzez proponowanie różnych metod i technik. Terapia to spotkania, zazwyczaj ok. godzinne których ilość i częstotliwość zależy od problemu zgłaszającej się osoby i nurtu w jakim pracuje psychoterapeuta. Praca opiera się na rozmowie ale też samoobserwacji, odgrywaniu scenek, relaksacji, zapisywaniu, i innych dobranych do potrzeb klienta.

Psychoterapeuci pracują z klientami indywidualni jak także z parami, całymi rodzinami lub grupami osób.

Psycholog to osoba która uzyskała tytuł magistra z zakresu psychologii. Do jego kompetencji należy diagnozowanie i opiniowanie które odbywa się na podstawie przeprowadzonych testów i wywiadu. Psycholog udzielanie porad, pomocy psychologicznej i wsparcia ale też prowadzi badania naukowe i działalność dydaktyczna jaką jest praca w szkołach. W tym zawodzie jest wiele specjalizacji jak psychologia rozwojowa, neuropsychologia. Do wykonywania niektórych czynności psycholog musi odbyć dodatkowe przeszkolenie np. do przeprowadzania badań psychotechnicznych. Dlatego przed wizytą warto spytać czy u danego psychologa uzyskamy oczekiwaną pomoc.

Jeśli problemem jest uzależnienie zarówno od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) jak behawioralne (hazard, pornografia, Internet) należy szukać pomocy u terapeuty uzależnień. Terapeuta uzależnień to osoba która przeszła odpowiednie przeszkolenie i proces certyfikacyjny w zakresie pomocy osobom uzależnionym. Można ich znaleźć w poradniach leczenia uzależnień. Tam pomoc znajdą też osoby których bliscy są uzależnieni.

Ustalenie właściwej formy pomocy niekiedy możliwe jest dopiero w trakcie dokładnej diagnozy. Specjaliści współpracują ze sobą np. łącząc farmakoterapię i psychoterapię dla uzyskania jak najlepszych efektów.

Wszystkich tych specjalistów obowiązuje tajemnica zawodowa to znaczy, że nie mogą udzielać informacji dotyczących pacjenta bez jego zgody. Z tajemnicy może zwolnić tylko sąd lub gdy zachodzi zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta czy innych osób.

Pamiętajmy zawsze mamy prawo pytać o przygotowanie zawodowe osoby do której zwracamy się po pomoc.