Kryzys to okres przełomowy, punkt zwrotny, radykalna zmiana. Każda para przechodzi przez takie momenty w czasie trwania związku.

Wynikają one z naturalnych zmian związanych z rozwojem,  takich jak decyzja o byciu razem,  wspólne zamieszkanie i wyodrębnienie się z rodziny pochodzenia, narodziny dziecka,  pójście dzieci do przedszkola czy szkoły. Także zmiany wynikające z usamodzielnienie się dzieci i opuszczenie przez nie domu czy przejście na emeryturę.  Na wystąpienie kryzysu mogą wpłynąć także taki czynniki jak przewlekła choroba, śmierć członka rodziny, podjęcie bądź utrata pracy któregoś z domowników.

 

To momenty szczególnie trudne, nawet jeśli są pozytywne i oczekiwane. Ich wystąpienie wymaga zmian dotychczasowego sposobu funkcjonowania, dochodzą nowe obowiązki lub zaczyna  brakować tych znanych i pojawia się pustka. To co dotychczas było wypracowane i ustalone, nagle przestaje działać. Każdy z partnerów musi odnaleźć się w nowej roli czy sytuacji. Zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia. Partnerzy różnie reagują na takie sytuacje, nie zawsze czują się gotowi  aby podjąć nowe wyzwania. Brak umiejętności i wynikające z niego poczucie bezradności, przytłoczenie emocjami, konieczność rezygnacji z dotychczasowego stylu życia może prowadzić do wzajemnych zarzutów i pretensji. Z czasem ilość i skala konfliktów nasila się, dochodzi do coraz częstszych kłótni lub wycofywania się, zamykania w sobie. Taka sytuacja prowadzi do poczucie braku satysfakcji i zaspokojenia potrzeb w relacji.  Kryzys może przejść w stan chroniczny lub doprowadzić  do rozpadu związku. 

W jaki sposób możemy sobie i partnerowi ułatwić przejście przez kryzys? Pomocne może okazać się już samo zrozumienie i zaakceptowanie, że jest on nieunikniony, potraktować go jako sygnał do konieczności wprowadzenia zmian. To pozwoli bardziej skupić się na znalezieniu  korzystnych sposobów przystosowania  do nowej sytuacji, a nie poszukiwaniu osoby winnej. Świadomość, że takim momentom towarzyszą silne napięcia i emocje da czas na ochłonięcie i niepodejmowanie radykalnych decyzji np. dotyczących rozstania. 

Szczególnie cenne jest dawanie sobie wzajemnie wsparcia i zrozumienia.  Ułatwić to może proste ćwiczenie: wyobrażenie sobie siebie na miejscu tej drugiej osoby, spojrzeć jej oczami,  co może czuć w związku z tym co się dzieje, jakie wyzwania stawia przed nią dana sytuacja, co może być dla niej trudne, wzbudzać lęk czy niepokój.  A następnie porozmawiać na ten temat z partnerem, żeby sprawdzić czy nasze wyobrażenia są zgodne z jego doświadczeniami. 

Mimo dużej liczby rozwodów wiele związków przechodzi pomyślnie przez kryzys.  Konstruktywne poradzenie sobie z nim daje poczucie siły, wzmacnia zaufanie w parze.  Mając to na względzie w trudnych chwilach warto odwoływać się do tego co pozytywnie łączy, jakie są zyski z bycia razem. Dla każdej pary może to być coś innego np. dobre funkcjonowanie w roli rodzica, poczucie bezpieczeństwa, przywiązanie, zaufanie. 

Powracanie do wspomnień dobrych chwil, ale też tych trudnych z którymi para już wcześniej sobie poradziła.