Osoba dorosła potrzebuje średnio około 7-8 godzin snu w ciągu doby. W krajach rozwiniętych około 20-30 % ludzi ma problemy ze spaniem. Nieleczona bezsenność może powodować pogorszenie samopoczucia, być przyczyną wypadków i częstszego popełniania błędów oraz przyczyniać się do rozwoju innych chorób.

Naukowcy w USA ustalili, iż 31 % śmiertelnych wypadków samochodowych jest spowodowana zmęczeniem i brakiem snu. Kierowanie samochodem po nieprzespanej nocy jest porównywalne do jazdy pod wpływem alkoholu. Dlatego bezsenności nie powinno się bagatelizować, a gdy problemy ze spaniem są przewlekle zawsze wymagają leczenia.  

Czym jest bezsenność?

Bezsenność to zaburzenie snu charakteryzujące się trudnościami w zasypianiu, częstym wybudzaniem się w nocy albo nad ranem z niemożnością ponownego zaśnięcia. Sen taki jest nieregenerujący i może powodować zaburzenia koncentracji, problemy z pamięcią, poczucie zmęczenia, braku siły, mniejszą wydajność w pracy. Przewlekle problemy ze spaniem zwiększają ryzyko zachorowania na nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, cukrzycę oraz mogą sprzyjać powstawaniu otyłości. 

Jakie są przyczyny bezsenności?

W bezsenności pierwotnej nie znane są jej przyczyny. Natomiast bezsenność wtórna może być spowodowana innymi zaburzeniami psychicznymi (jak depresja, zaburzenia lękowe, uzależnienia), chorobami somatycznymi (często przebiegającymi z przewlekłym bólem), lekami (hormonami tarczycy). Również tak popularne substancje jak alkohol, nikotyna czy kofeina mogą powodować problemy ze spaniem. 

Bezsenność częściej dotyka kobiety, osoby w podeszłym wieku, pracujące zmianowo, osoby samotne oraz unikające aktywności fizycznej.

Jak długo trwa bezsenność?

Jeżeli problemy ze spaniem trwają 1-2 doby i są najczęściej skutkiem stresujących wydarzeń życiowych, to mamy do czynienie z bezsennością przygodną, która ustępuje samoistnie i nie wymaga leczenia. Gdy bezsenność utrzymuje się maksymalnie do 1 miesiąca, to rozpoznajemy bezsenność krótkotrwałą. Natomiast bezsennością przewlekłą jest stan, gdy problemy ze spaniem występują co najmniej 3 razy w tygodniu przez okres powyżej 1 miesiąca. Wówczas konieczne jest leczenie specjalistyczne.

Jak się leczy bezsenność?

W leczeniu bezsenności podstawą jest edukacja pacjenta dotycząca zasad higieny snu. 

ZASADY HIGIENY SNU

1. Przestrzeganie stałych godzin zasypiania i budzenia się.

2. Unikanie drzemek w trakcie dnia.

3. Wykonywanie ćwiczeń fizycznych w ciągu dnia, ale unikanie w godzinach wieczornych.

4. Wietrzenie sypialni przed spaniem.

5. Unikanie kofeiny, alkoholu i nikotyny w godzinach wieczornych.

6. Zmniejszenie hałasu i oświetlenia w sypialni.

7. Unikanie spożywania obfitych posiłków przed snem.

8. Używanie łóżka wyłącznie do spania i seksu (a nie do czytania książek, oglądania telewizji, jedzenia).

W leczeniu bezsenności wykorzystuje się też oddziaływania psychoterapeutyczne oraz leczenie farmakologiczne. 

Typowe leki nasenne są lekami uzależniającymi i nie należy ich stosować powyżej 2-4 tygodni. Leki te wydłużają sen, ale nie poprawiają jego jakości. Leki te stosuje się w przypadku występowania bezsenności krótkotrwałej. Jeżeli bezsenność jest przewlekła, zastosowanie w jej leczeniu ma melatonina, oraz leki uspokajające (np. hydroksyzyna) albo leki przeciwdepresyjne o działaniu nasennym. Leki te nie są obarczone ryzykiem rozwoju uzależnienia i w większości przypadków są dobrze tolerowane, czyli rzadko powodują działania niepożądane.