Czy wykupując wycieczkę w biurze podróży wykupujemy również ubezpieczenie?

Ustawodawca nakłada na organizatorów wyjazdów wakacyjnych obowiązek podstawowego ubezpieczenia. Są to ubezpieczenia podstawowe czyli ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenie pomocy w podróży, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Wysokość ubezpieczeń jest różna w zależności od organizatora.

Czasami cena oferty nie obejmuje ubezpieczenia, ale wtedy jesteśmy o tym od razu informowani i zostaje nam zaproponowane wykupienie ubezpieczenia u organizatora.

Ubezpieczenie podstawowe nie obejmuje najczęściej, następstw chorób przewlekłych, czyli chorób mających długotrwały przebieg, trwających zwykle miesiącami lub latami, leczonych w sposób stały lub okresowy, jak również uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Czyli uprawiania sportów takich jak: kitesurfing, nurkowanie z aparatem powietrznym, jazda konna, polo, myślistwo, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne.

Co to jest OWU?

OWU są to Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Są one integralną częścią umowy ubezpieczeniowej dlatego ważne jest aby się z nimi zapoznać przed podpisaniem umowy. Zapisy szczegółowo określają zakres ubezpieczenia, informują w jaki sposób zgłosić szkodę. Istotnym zapisem są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli informacja w jakich przypadkach ubezpieczenie nie obowiązuje.

Co to jest ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji?

Jeżeli wykupujemy wycieczkę z dużym wyprzedzeniem lub wybieramy się na wczasy z dziećmi, warto wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Ubezpieczenie to daje nam gwarancję, że jeżeli któryś z uczestników poważnie zachoruje i lekarz stwierdzi brak możliwości uczestnictwa w wyjeździe to ubezpieczyciel pokryje koszty rezygnacji. Dotyczy to również zwrotu kosztów poniesionych za zakup biletu lotniczego, czy opłaconego hotelu, jeżeli wybieramy się gdzieś indywidualnie. Należy tylko pamiętać że takie ubezpieczenie wykupujemy do siedmiu dni od daty zakupu wycieczki, a w przypadku kiedy termin pomiędzy wykupieniem a wyjazdem jest krótszy niż 30 dni musimy wykupić ubezpieczenie do trzech dni od daty zakupu.

Co mam zrobić jeżeli mam chorobę przewlekłą a ubezpieczenie podstawowe tego nie obejmuje?

W takim przypadku należy dokupić ubezpieczenie z zaznaczeniem, że chorujemy na chorobę przewlekłą.

Jakie ubezpieczenie powinniśmy wykupić jeżeli chcemy podczas wyjazdu uprawiać sporty ?

Jak już wyżej wspomnieliśmy, ubezpieczenie podstawowe nie obejmuje uprawiania sportów wysokiego ryzyka, sportów wyczynowych i wysokiego ryzyka. W tym przypadku również należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Są one droższe od podstawowych ale pamiętajmy, że wystąpienie urazu jest dużo większe kiedy bierzemy udział w raftingu po górskiej rzece, niż kiedy pływamy kajakiem po spokojnym akwenie wodnym.

Wyjeżdżamy indywidualnie do innego kraju Unii Europejskiej i nie potrzebujemy dodatkowego ubezpieczenia?

Wyjeżdżając indywidualnie do państwa członkowskiego UE/EFTA możemy ubiegać się o bezpłatną opiekę zdrowotną. Ale żeby z niej skorzystać musimy z odpowiednim wyprzedzeniem wystąpić o kartę EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Posiadając EKUZ przysługuje nam prawo do skorzystania z publicznej opieki lekarskiej niestety w przypadkach jedynie niezbędnych. Powinniśmy również wiedzieć, że posiadając EKUZ, będziemy traktowani przez zagraniczną służbę zdrowia na takich samych zasadach, jak mieszkańcy kraju do którego się wybieramy. W praktyce oznacza to, że jeśli jakieś świadczenie jest dla obywateli konkretnego państwa płatne,  NFZ nie zwróci nam jego kosztów, nawet jeśli w Polsce odbywa się ono właśnie w ramach NFZ. Dlatego karta EKUZ nie powinna zastąpić ubezpieczenia podróżnego ale stanowić jego uzupełnienie. Z tego powodu sam NFZ zaleca wykupienie polisy turystycznej. W wielu krajach wezwanie pomocy – karetki, nie jest świadczeniem bezpłatnym w ramach publicznej służby zdrowia. Podobnie sprawa ma się z ratownictwem. Korzystanie z takich świadczeń jest dla członków wielu Państw dodatkowo płatna. W sytuacji jeżeli niezbędny okaże się transport podróżującego do Polski, NFZ również nie zwróci jego kosztów. A są to często koszty bardzo wysokie, szczególnie jeżeli osoba poszkodowana musi zostać przetransportowana do kraju samolotem wraz z opieką medyczną.

Wykupiliśmy wyjazd zagraniczny wraz z ubezpieczeniem ale kwoty ubezpieczenia są za niskie, co zrobić w takim przypadku?

Nawet na jeden dzień przed planowanym wyjazdem możemy wykupić ubezpieczenie podróżne. Zawsze mamy do wyboru kilka wariantów w zależności od jakich następstw chcemy się ubezpieczyć i do jakiej wysokości.

Ostatnio coraz więcej osób wybiera dodatkowe doubezpieczenie. Nawet jeżeli wydaje nam się że ubezpieczenie które już posiadamy jest wystarczające lub nie chcemy ponosić dodatkowych kosztów, warto zainteresować się dodatkowym ubezpieczeniem. Pytanie nic nie kosztuje a może okazać się że kwota ubezpieczenia dodatkowego nie jest tak wysoka jak nam się wydawało.